Açık Kökü Santa Maria Armut Fidanı 1 Yaşlı

35,00 TL

UYARI: KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR! ÜRÜNLERİN TESLİMATI ARALIK AYINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR !!!

 

Yüksek kaliteli bir çeşittir. Sofralık, kurutmalık ve konservelik olarak kullanılmaktadır. Meyvesi orta iri, çok sulu, tatlı aromalıdır. Ağızda yağ gibi erir. Meyve rengi açık yeşil, sap çukuru çevresi paslı yeme olumunda sarı renklidir. Soğuk hava depolarında uygun koşullar altında uzun süre depolanabilir.

Bu Ürün için Kargo ücreti alıcıya aittir. 

Tozlayıcıları :  Akça Armut, Dr Jules Guyot, Passe Crassane, Beurre Hardy ve Mustafabey çeşitleridir.

Armut Yetiştiriciliği

Armut yetiştiriciliği, çok eski yıllara dayanmaktadır. Anadolu, İtalya, Fransa, Belçika

eskiden beri yetiştiriciliğin yapıldığı ülkelerdir. Amerika ya armut, ilk olarak İngiliz ve

Fransız kolonistler tarafından 1630 yılında dikilmiştir. Amerika’da yapılan çalışmalarla yeni

armut çeşitleri geliştirilmiştir.

 Kültür armudu, bütün dünya üzerinde elma kültürünün yayıldığı hemen her yerde

yetiştirilmektedir. Armut, kültür elmalarına göre sıcağa ve kurağa daha az hassas olduğu için yayılma alanı mesela kuzey yarımkürede ancak 55. enlem derecesine ulaşabildiği halde, elmanın iyi yetişemediği Akdeniz in sıcak iklimli bölgelerinde de önemini korumaktadır.

Memleketimizde armut yetiştiriciliği hemen hemen bütün bölgelerimizde

yapılmaktadır. Bugün dünya üzerinde 2000 yılında 1.541.733 ha. alanda 16.981.168 ton

armut üretilmektedir.

Armut içerdiği çok miktarda lif ve kum (taş hücresi) topakları nedeniyle kabızlık

çeken kişilere yarar sağlar. Taş hücreleri bağırsakları çalıştırarak kabızlığı giderir.

Genel İstekleri

Armut ağaçlarının dinlenme döneminde -20, -25 oC kış soğuklarına kısa süreli olarak

dayandıkları bilinmektedir. Fakat bu süreler ne kadar kısa olursa zarar da o oranda az olur.

Özellikle kış soğukları riski olan bölgelerde, gübreleme ve sulama programlarının dikkatli

bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Ağaçların nemli toprakta bulunması, soğukla birlikte zararın artmasına neden olur.

Armut çeşitlerin bir çoğu düzenli çiçek açabilmek için mutlaka kış dinlenme döneminde 7.2

oC ‘nin altında toplam 1000–1500 saatlik bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duyarlar. Eğer bu

ihtiyaçları karşılanamazsa çiçeklenme düzensiz olur veya çok az gerçekleşir. Bu nedenle

bahçeler, soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır. Kaliteli meyve elde etmek

için yetiştiriciliğin ılıman iklimlerde yapılması tavsiye edilir.

Armut ağacı, çok farklı topraklarda yetiştirilebilir. Ilıman iklimlerde yetiştirilen

bitkiler arasında ağır topraklara en iyi uyum sağlayan bitkidir. Armut yetiştiriciliğinde

kullanılan anaca göre değişmekle birlikte; kumlu topraktan killi toprağa kadar birçok toprak tipinde bahçe yapılabilir. Ancak kaliteli ürün alınmak isteniyorsa toprak pH’sı 6 – 7

civarında olan, geçirgen, derin, sıcak ve organik madde miktarı yüksek topraklar tercih

edilmelidir. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda meyve kalitesi bozulur.

Üretimi

Armut tohumdan, çelikle ve aşı ile üretilir. Kültür armutlarının tohumla üretimi

mümkün değildir. Kültür armut çeşitlerinin çeliklerinde köklenme çok zordur. Bu nedenle en iyi üretim yöntemi aşılamadır. Aşı çeşidi olarak da T göz aşısı kullanılır. Bazı yerlerde

sürgün göz aşısı da kullanılmaktadır. Anaç olarak ayva kullanılmaktadır. Ayva anacı bodur

olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca ayva üzerine yapılan aşılamalarda armut meyveleri

daha büyük olmaktadır. Ayva anacı kullanmanın tek sakıncası ise ömrünün az olmasıdır.

Armut yetiştiriciliğinde ahlat anacı da kullanılmaktadır. Özellikle kurak iklim

koşullarında ahlat anacı tercih edilir. Ahlat anacı üzerine aşılamada armut meyvesi, orta

kalitede olmaktadır.

En çok kullanılan diğer bir anaç armut çöğürüdür. Standart armut bahçesi yapmak için

en fazla bu anaç kullanılır. Bu anacın ağacı daha büyük ve daha uzun ömürlüdür.

Bodur Armut Yetiştiriciliği

Bodur armut ağacı elde etmek için armutlar, ayva anacı üzerine aşılanır. Bu takdirde

daha az derinlikteki topraklara dikilebilir. Ancak ayva anacı, kış soğuklarına armut çöğürü

kadar dayanmaz. Ayva anacı fazla kireçli toprakları sevmez. Daha çok sulama ihtiyacı

gösterir. Bazı armut çeşitleri, ayva anacı ile uyuşmazlar. Bunu önlemek için ayva ile uyuşan Beurre Hardy gibi çeşitler, anaç olarak kullanılmalıdır.

Bahçe Tesisi

Seçilmiş olan bahçe yerinin, armut ağacının tüm isteklerini karşılayacak nitelikte

olması gerekir.Ayrıca iyi bir toprak hazırlığının da yapılmış olması şarttır. Eğer toprak

hazırlığı iyi yapılmamış ise fidan çukurlarının geniş açılması, fidanın gelişmesi yönünde

mutlaka olumlu etki sağlayacaktır.

Kapama armut bahçesi yapılacağı zaman mutlaka sağlıklı, ismine doğru, aşılı ve bir

yaşlı fidanların kullanılmasında fayda vardır. Anaç olarak Quince-A kullanılmış ise, ağaçlara verilmesi gereken aralık ve mesafeler, çoğu çeşitler için 3x5 m, armut çöğürü anaç olarak kullanılmış ise 5x7 m önerilmektedir. Bu aralık ve mesafeler; çeşide, toprak şartlarına ve uygulanacak olan kültürel işlemlere göre değişebilir. Son yıllarda bazı ülkelerde belirttiğimiz aralık ve mesafelerden daha sık (0.6 - 0.8 x 4 m) armut bahçeleri de kurulmaya başlanmıştır.

Dikim budaması yapılan fidanların ılıman iklimlerde aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde kasım ve ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan dikimi şubat ve mart aylarında yapılmalıdır. Dikim sırasında bahçede sağlıklı bir tozlanma ve döllenme için mutlaka aynı dönemde çiçek açan çeşit karışımlarına yer verilerek bahçe yapılmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Bahçe tesisi için yer belirleyiniz.

Toprak yapısının armut yetiştirmeye uygun olup olmadığını araştırınız.

Toprağı işleyerek dikime hazır hale getiriniz.

Bölgenizde yetişmeye uygun fidan seçimi yapınız.

Dikim planı yapınız.

Fidanları dikmek için çukurları hazırlayınız.

Dikim yapınız.

Can suyu veriniz.

Toprağın yapısına dikkat ediniz.

Fidanlar için çukur açarken uygun büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

Dikimden önce fidanları mutlaka ilaçlayınız.

Can suyu vermeyi unutmayınız.

Düzgün aralıklarla sulama yapınız.

Sulama, gübreleme gibi diğer tarımsal uygulamaların etkinliğini artıran ve günümüz iklim koşullarında zorunlu olan bir uygulamadır. Yapılan sulama uygulaması kadar bir sulamada verilmesi gerekli olan su miktarı ve sulama zamanının iyi belirlenmemesi durumunda sulamadan beklenen faydanın elde edilmesi mümkün değildir. Meyve yetiştiriciliğinde kontrollü su uygulanması meyve verim ve kalitesine büyük ölçüde etki eder. Sulama yapılırken suyun ağacın kök boğazında birikmemesine özen gösterilmelidir. Bu şekildeki su birikimleri mantari ve çürükçül etmenlerin faaliyetlerini hızlandırır ve bitkiler hasta olabilir.

Bodur-Yarıbodur meyve yetiştiriciliğinde değinilen yöntemlerden her ikisi de kullanılabilir. Ancak yöntem seçiminde bitkinin sıra üzerindeki aralığı, su kaynağının debisi, içindeki çözünmüş ya da askıdaki maddelerin miktarı ve toprağın bünyesi(hafif toprak,ağır toprak) etkilidir. Unutulmaması gereken en önemli koşul ağacın gölgelediği alanın yani kök bölgesinin tamamına yakının ıslatılmasıdır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre özellikle çiçek döneminde sulama yapılmaması ve meyve bağlamanın ardından bitkide hiç su stresi yaratılmaması önerilmektedir. Meyve bağlamanın ardından oluşacak su stresi sonucunda meyve kalitesi büyük ölçüde azalır. Ancak meyvede istenen tat ve aromanın korunması amacıyla hasada yakın zamanda sulamalara hava koşulları ve toprağın yapısına bağlı olarak ara verilebilir.