Fidan dikimi yapılmadan önce dikim noktaları kazıklarla işaretlenir. Uzun bir ipin arazinin üst başına gerilmesi ile dikim sıraları, sağ ya da sol başına gerilmesi ile de ilk sıranın fidan yerleri belirlenir. Bu aşamadan sonra her sıraya gerilen ip doğrusu boyunca fidan aralıklarına eşit boyda bir demir profil ya da şerit metre yardımı ile sıra üzeri fidan yerleri tek tek ve kontrollü olarak belirlenerek kamışlarla işaretlenir.

Dikim sıklığı arttıkça dekara dikilen fidan sayısı artar, bu doğrultuda da il yıllarda dekardan alınan meyve miktarı artar. Güneş ışığından verimli bir şekilde yararlanmak için dikim sıraları kuzey – güney istikametinde olmalıdır. Tozlayıcı çeşit sırası 30 metreyi geçmemelidir. Bu amaç ile her 5–6 sırada bir dölleyici sırası dikilmelidir. Şekil–1’de belirtilen örnek, dikim planında içi dolu yuvarlak noktalar dölleyici çeşidin dikim yerlerini belirtir. Siyah oval çizgiler ise ana çeşitlerin dikim yerlerini belirtir. Fidanların yerlerini belirlerken ve fidanları dikerken dikim tahtası kullanılmalıdır. Şekil – 2’de gösterilen örnekte de fidan dikilecek çukur, burgu ya da elle kök uzunluğunun yaklaşık 2 katı (40 cm.) çapında ve 30–40 cm derinliğinde olacak şekilde hazırlanır. Son olarak şekil -3’te de görüldüğü üzere bazen pratik olması amacı ile sıra üzerleri, kanal açan pullukla derin ve geniş olarak sürülür ve dikim yapılır.

Drenajı bozuk olan topraklara drenaj kanalları açılmadan dikim yapılmamalıdır. Su geçirgenliği az olan arazide 50 cm. genişliğinde ve 30 cm yüksekliğindeki set üzerine çukur açıldıktan sonra fidan dikilmesi önerilir. Ayrıca iki sıranın tam ortasına tekli pullukla 25 cm. derinlikte bir kanal açılması bahçenin uzun ömürlü olması için iyi bir tavsiyedir.