Ağacı Serin Tutarak İkizlenmeyi Önleme Sistemi


Yaz döneminde, özellikle Temmuz ayında aşırı sıcakların olduğu gün ve dönemlerde, kiraz ağaçları üzerinde fıskiyeli sulama ile ağaç soğutulabilir. Kirazların bu şekilde korumaya alınması, serinletme işleminin bütün yaz boyunca uygulanmasını gerektirmez. Kirazda ikizlenmenin önlenmesi için yapılacak serinletme işleminde, çok büyük miktarlarda su kullanımına da ihtiyaç gözükmemektedir. Aynı zamanda gerekli uygulama süresi de birkaç gün gibi kısa olabilir.
 
Kiraz Bahçelerinde Yapılan Denemeler
 
İlk turfanda üretim bölgesindeki bir kiraz bahçesinde, 2004 yılında yapılan denemede, hasat edilen kirazların % 24’ ünde ikiz bulunmuştur. Bu parsel, DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ ile DONATILMIŞTIR. Deneme amaçlı olmasından dolayı, yüksek oranda ikizli kiraz bahçesi hasat edilmiştir. Aksi takdirde Amerika’daki işçiliğin pahalı olmasından dolayı, % 24 ikiz kiraz ihtiva eden kiraz bahçesinin meyvesi toplanmaz, ağaçta bırakılır.

Diğer bir deneme parselinde ise AĞAÇLAR YUKARIDAN, SU FISKİYELERİ İLE SULANMIŞTIR. İkizlenme, sulanan kısımda % 3 olarak tespit edilirken, parselin aynı düzende sulanmayan bölümünde, % 15 ikizlenme olmuştur.

Amerika’daki büyük bir kiraz bahçesinde, değişik parsellerde yapılan deneme uygulamalarında ağaçların 12-15 gün yukarıdan sulanması ile ikizlenmede % 10’ luk bir azalma tespit edilmiştir. Dönüm başına 150 kg kirazın ikizlenmesi engellenmiştir. Bu da üreticiye dekar başına 200 U.S.$ değerinde ekstra gelir sağlamıştır.

Hazırlayan: Yavuz Taner