Tüm kültür bitkilerinde; zararlı olan, ürünün kalitesini ve verimini azaltan hastalıklarda; zararlı, yabancı ot ve diğer etkenlerden kaynaklanan kayıplar söz konusudur. Bunlarla mücadelede ise çok çeşitli yöntemler (kültürel, mekanik, fiziksel, karantina, biyolojik, genetik, kimyasal) vardır. Entegre mücadele ise zararlıların zarar yapacakları seviyenin altında tutulabilmesi için tüm mücadele yöntemlerinin dikkate alındığı bir zararlı yönetim sistemidir. Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan bir mücadele sistemidir. Bu nedenle, "Entegre Ürün Yönetimi" ve "Sürdürülebilir Tarımsal Üretimin" temelini oluşturur.

Bu çalışmanın konusunu oluşturan “meyve bahçelerinde entegre mücadele” yukarıda verilen prensipler doğrultusunda konu uzmanlarınca hazırlanmış önceki çalışmalardan yola çıkılarak derlenmiştir. Çok çeşitli meyveler içerisinde ekonomik önemi olan kiraz, elma, erik, nektarında oluşturulmaya çalışılan “entegre mücadele”de öncelikle ilaç tercihleri dinamik bir özelliğe sahip olduğundan zaman içerisinde güncelleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, 200 bin tonun üzerinde olan kiraz üretiminin yaklaşık 30 bin tonluk bölümü son yıllarda artan bir seyirle ihraç edilmektedir. Bu kadar önem kazanan ve önümüzdeki yıllarda da bu gelişmeyi izleyeceği hesaplanan kiraz üretimi ihracatında en önemli nokta; sağlıklı yani bu ürünü tüketenlere herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı ve güvenilir bir üretimdir. Kalıntı riski olmayan üretimin de yolu bilinçli yapılan bir zirai mücadele; entegre mücadeledir. Benzer şekilde Türkiye‘de elma üretimi yaklaşık 2 milyon tonun üzerinde olup ihracat ise yok denecek kadar azdır. Yeni çeşitlerin devreye konulması ve sağlıklı üretim şartı, gerek yurt içi tüketim ve gerekse ihracatta olmazsa olmazların başında gelmektedir.

Kiraz ve elmaya öncelik verilerek hazırlanan ve daha sonra diğer meyveler için de üretimde karşılaşılan başlıca hastalık, zararlı, yabancı otlar ve bunlarla mücadele yollarının yer alacağı bölümlerin hazırlanmasında: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü - Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Entegre Mücadele Teknik Talimatları”ndan yararlanılmıştır. Kimyasal mücadelede kullanılması önerilen ilaçların tercihinde ise IPM ve ALARA’nın ihracatta bulunduğu marketlerin önlemleri dikkate alınmıştır. Gelişmelere göre değişiklik yapılacaktır.
Meyve üretici ve tüketicileri ile ihracatçı ve ithalatçılarına yararlı olmasını dilerim.


Dr. Salih ÇALI
Ziraat Yük. Müh.