Saksılı Bodur Cripps Pink (Pembe) Elma Ağacı 10-12 Litre

50,00 TL

 Tozlayıcıları ; Kendine verimlidir.Granny Smith ve Golden de kullanılabilir.

 Bakkonda terasda saksıda meyve ağacı yetişir.

 Bahçede toprağa dikilebilir.

2 yaşından itibaren ilk sene tadımlık , ilerliyen senelerdde doyumluk miktarda meyve hasat edilir.

Bahçe dikiminde sadece plastik saksı çıkarlırak , toprağı ile birlikde bahçeye dikimi yapılır.

Bu Ürün için Kargo ücreti alıcıya aittir.

Toprak istekleri

Elma, genellikle değişik toprak şartlarında yetişebilir ise de bu durumun önemli istisnaları vardır.

    Ağır killi topraklar
    Aşırı kireçli, taşlı ve çakıllı alanlar
    Taban suyu yüksek olan alanlar, elma yetiştiriciliğine uygun değildir.

Yeni bir alanda elma bahçesi kurulması için civar bahçelerin durumları ve konumları önemli birer kriterdir.

Genellikle tınlı, tınlı-kumlu ve hatta killi-tınlı toprak karakterleri tüm elma çeşitlerinin yetiştiriciliğine uygundur.

Bu genel tanıma rağmen, bahçe kurulacak alanda uygun toprak karakterlerinin en büyük sorunu tabansuyu problemi olabilir. Bu nedenle gözönüne alınacak en önemli konu bu sorun olmalı ve kış aylarının en yoğun olduğu şartlarda bile taban suyu, toprak yüzeyinin asgari 1,25 m derinliğinde olmalıdır.

Bu şartlara uymayan topraklarda yeterli drenaj tedbirleri alınmadan bahçe tesis edilmemelidir.

Killi karakterin hakim olduğu topraklarda su geçirgenliği yetersiz olduğu için bahçe kurmak tavsiye edilmez. Aksi taktirde kök ve saçak hastalıkları yanında oksijen yetersizliğinden kaynaklanan gelişme sorunları ortaya çıkar ve diktiğiniz fidanın bir türlü büyümediğini görürsünüz.

İklim istekleri:

Yeni kurulacak bir elma bahçesinin yakın civarında yıllardan beri başarı ile yetiştirilmekte olan elma bahçeleri mevcut ise iklim riskleri yönünden bir telaşa gerek yoktur. Bunun aksi durumu ise ciddi bir ihtardır.

Elma, tipik bir serin iklim bitkisidir. Kış aylarında -30 C ye kadar dayanabilen bir gövde ve -20 C dereceye kadar dayanabilen incedal yapısına sahiptir. Bu nedenle yurdumuzun birçok iklim bölgesinde kış şartları elma ağacı için ölümcül değildir.

Kaliteli elma üretimi için, deniz seviyesinin 800-1200 metrelik yüksekliğinde olan alanlar elma yetiştiriciliği için idealdir.

Elma devamlı rüzgar alan alanlardan hoşlanmaz.

Sulama:

Elma bahçelerinde sulamaya başlama, öneml i bir kriter teşkil eder. Kış ve erken ilkbahar yağışlarının durumuna göre, ilk sulamaya başlamak için bir toprak etüdünün yapılması mutlaka gereklidir. Bunun en pratik metodu; Bahçe alanının muhtelif noktalarında toprağın 20-25 cm derinliğinden çıkarılacak toprak örneklerinin incelenmesidir. Bu toprak örneklerinin her birisi avuç içine alınarak sıkılmalı ve yuvarlanmaya çalışılmalıdır. Avuç içinde sıkılan toprak su çıkarıyor veya avuç içinde çamur izi bırakıyor ise sulama kesinlikle ertelenmelidir. Şayet avuç içine alınan toprağın yukarıda tarif edilen karakterlerini kaybettiği ve sıkılan toprağın yarıldığı görülür ise sulamaya geçilmelidir.

Bu kural, ilk sulamaya başlamak için geçerli olduğu kadar devam edecek müteakip sulamalar içinde geçerlidir. Özellikle yeni kurulmuş bahçelerde bu inceleme ve kayıtlar o bahçenin gelecek yıllar içindeki sulama aralıkları ve tarihleri konusunda da yararlı bir bilgi kaynağı oluşturur.