Saksılı Chandler Ceviz Ağacı 3-4 YaşIı

80,00 TL


KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.


Meyve iriliği ortadır.
Randımanı %46-47 dir.
Geç yapraklanır.Geç donlarına karşı dayanıklıdır.

Bu Ürün için Kargo ücreti alıcıya aittir.

Ülkemizde ceviz doğal yayılış alanı olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışına taşınarak, zamanla hemen her bölgede yetiştirilir hale gelmiştir. Ceviz tohumları doğada hayvanlar ile karga, sincap vs. yayılmaktadır.

Cevizin ağacından çok yönlü olarak yararlanılmaktadır. 100-150 yıllık ömrünün ilk 60 yılında meyvelerinden, bu yaştan sonrada kerestesinden faydalanılmaktadır.

Ülkemizde gerek aşılı ve gerekse aşısız ceviz ağacı bahçeleri dağınık olarak bulunmaktadır. Son yıllarda toplu bahçelerin kurulması cevizin öneminin anlaşıldığının bir işaretidir.

Ülkemizde yılda kişi başına ceviz tüketimi 2-2,5 kg civarındadır. Ceviz B ve D vitaminlerince çok zengin olup, A,C ve E vitaminlerinide içermektedir. Ceviz bileşiminde 56-71 yağ, 14-24 oranında protein, 1,5-2 minarel maddeler, 5-10 selüloz ve benzeri maddeler vardır. Ceviz protein ve yağ bakımından fındık ve bademden daha zengindir. 100 gr ceviz 700 kalori sağlamaktadır. Kalori miktarı bademden daha yüksektir, fındığa eşittir. Ülkemizde her geçen gün dikilen ceviz fidanı miktarında artışlar olmaktadır. Burada çok önemli bir durum vardır. Çeşit özellikleri gözardı edilerek her çeşit veya her tip ceviz her bölgede yetişebilir düşüncesiyle büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. Dikilecek fidanların üretimi yapılacak bölgenin ekolojik koşullarına uygun olabileceğinin mutlaka araştırılması gerekmektedir.

Türkiye : 188 -197 kg
Fransa: 150 -225 kg
Çin : 144 - 224 kg
Hindistan: 96 - 115 kg  dır.

Dünya ceviz ihracatında ABD ilk sırada yer almaktadır.

2003 yılı verilerine göre Türkiye 2003 yılında 250 ton ceviz ihracatı yapmış buna karşılık aynı yıl 3000 ton cevizide ithal etmiştir.


   CEVİZİN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE EKOLOJİK İSTEKLERİ

 2. Kök ,Gövde ,Yaprak ve Meyve
     Ceviz kökleri hafif yapılı geçirgen topraklarda 2 - 3 metre derinliğe kadar inebilir , yan kökler yaklaşık 15 - 20 metreye kadar ulaşabilir.
     Tohumdan yetişen ceviz ağaçları derine giden kuvvetli kazık köke sahiptir.Kazık kök etli ve konik bir yapıdadır.Bu kazık kök gelişimi ilk yıl toprak üstünde gelişen gövdenin en az 2 katı kadar kalınlığa ulaşır.
 
      Tohumdan yetişen ceviz ağaçları derine giden kuvvetli kazık köke sahiptir. Kazık kök etli ve konik bir yapıdadır. Bu kazık kök gelişimi ilk yıl toprak üstünde gelişen gövdenin en az 2 katı kadar kalınlığa ulaşır. Tohum çimlendikten sonra geçen ilk yıl çok az yan kök oluşur. Yan kökler ikinci ve daha sonraki yıllarda hızlı bir gelişme gösterir. Bunların yani yan köklerin ucunda saçak kökler meydana gelir. Aşılı fidanlarla oluşturulan bahçelerde fidan dikiminden evvel kazık kök kesilmişse kök derine gitmez, yanlara doğru gelişir.

      Çoğunlukla ceviz köklerinin 70-80 i toprak yüzeyinden yaklaşık 70-100 cm derinlikte bulunmaktadır. Kök sisteminin genişliği kaba kumlu topraklarda daha fazla olmaktadır. Cevizlerde dip sürgünü oluşu pek fazla görülmez.

      Ceviz fidanlarının ilk yılında gümüşi renkte ve pürüzsüz olan gövdeyi çevreleyen kabuk tabakasında 3-4 yaşından itibaren pürüzler ve çatlaklar oluşur ve gri - siyah bir renklenme görülür. Kabuk tabakasında görülen çatlaklıklar gövdenin odun kısmına inmez. Aşılı cevizlerde devamlı budama yapıldığı için, gövde kısadır, ancak bu durum gövde kütüğünün desen kazanmasına neden olur. Serbest büyüyen ceviz ağaçlarının dallanmaları 1,5 - 2 metreden sonra başlar. Gövdesi gibi dallarıda kalındır. Genç dallar kahverenkli, ana dalları ise gri renklidir. Sürgünler tüysüz ve çeşitlere göre renkleri önceleri parlak yeşil iken daha sonraları koyu yeşilden kahverengiye değişen renk alır. Köşeli bir yapıda olan ilk sürgünler olgunlaşınca yuvarlaklaşır. Sürgünlerin özleri bölmelidir ve üzerinde 5-6 yaprakçıktan oluşan yapraklar yer alır. Kısa yaprakları ile ana eksene birleşmişlerdir. Parçalar iri ve oval şekilli, kenarları dişsizdir. Boyları çeşit ve diğer koşullara göre 5-15 cm arasında değişebilir. Yapraklar döküldüğünde sürgünler üzerinde yaprak sapının izi kalır. Yaprak koltuklarında 3 farklı odun gözü bulunur. Aslında bunlar tomurcuktur. Gözlerin en üsttekileri iri boyunlu olup çabuk uyanır ve sönerler, fakat açılı zayıf dal yaparlar. Bu gözün altındaki daha küçük düğme gibi gövdeye yapışık olan gözler düğme göz kuvvetli dal yaparlar. Üçüncü gözlere her zaman rastlanmaz, nokta göz olarak anılır.

     Cevizin meyvesi sert kabuklu meyveler grubunda yer almaktadır. Meyve ağaç üzerinde iken en dışta yeşil kabuk, onun altında sert kabuk ve iç cevizden oluşur. Yeşil kabuk çiçek örtüsünden, sert kabuk ise yumurtalık duvarından meydana gelir. İç ceviz, cevizin embriyosudur.

     Ceviz ağaçlarının döllenme biyolojisi:

     Bilindiği gibi meyve ağaçları iki yolla tozlanır.

     1. Başta arılar olmak üzere böceklerle,
     2. Rüzgarla,

     Cevizde tozlanma rüzgarla olmaktadır. Ancak tipik olarak cevizde erkek ve dişi çiçekler farklı zamanlarda olgunlaşırlar. Ceviz çeşitlerinde çoğunlukla erkek çiçekler dişi çiçeklerden daha önce olgunlaşmaktadır. Bu durum cevizlerde yabancı tozlanmaya neden olmakta ve bahçe içerisinde yabancı çeşit bulundurulmasını gerekli kılmaktadır. Tozlayıcı çeşidin bahçedeki oranı genellikle  10 düzeyinde olmalıdır. Yani her 10 ceviz ağacından bir tanesi tozlayıcı çeşit olmalıdır. Sadece ceviz ağaçları ile kurulmuş olan yani kapama ceviz bahçesi dediğimiz bahçelerde fazla çiçek tozunun olmasıda bazı hassas çeşitlerde dişi çiçek dökümlerine neden olmaktadır. Dişi çiçeklerin çiçek tozu kabul etme süresi kısıtlıdır. Döllenen çiçekler bir tohum oluşturur, daha sonra ceviz meyvesi meydana gelir. Çiçek örtüsü meyvenin dışındaki yeşil kabuğu oluşturur. Yumurtalığın duvarları ise cevizin kabuğunu meydana getirir. Cevizin içi embriyodur.

           Ceviz Fidanının Aşılanma Metodları;

       Genel anlamı ile aşı ; iki bitki parçasının birleştirilmesidir.Bu parçalardan biri çoğaltılmak istenen çeşide aittir.Bu bitki parçası yapısına göre göz veya kalem olarak adlandırılır.Diğer parça ise bu kalem veya gözü üzerine yerleştirdiğimiz bitkidir.Bu da anaç olara isimlendirilir.Cevizde anaç bitki ,anaç olarak kullanıldığında anaç bitki gövdesinin toprağa yakın kısmını ; göde ve dallarını meydana getirecektir.Aşı ile çoğaltılmasının esas amacı fidan yetiştirmektir Aşılı Fidan.
       Ülkemizde son yıllarda büyyük ilgi gören aşılı ceviz fidanları; özellikleri bilinen ve anaç olarak kullanılmaya elverişli ceviz tohumlarından elde edilen fidanlar çöğürler üzerine standart ceviz çeşitleri kalemlarinin değişik yöntemlerle aşılanması ile elde edilir.Anaç yetiştirmek için kullanılacak ceviz tohumları doğal ortamda bulunan bir ağaçtan alınmalıdır.Çünkü elde edilecek çöğürlerde varyasyon olmaması için bu önemlidir.Bu tohumlardan elde edilecek anaçlar ;

    Üzerine aşı yapılacak çeşide uygun,
    Özellikle toprak kaynaklı hastalıklara karşı dirençli olmalıdır.

Aşı bıçağı keskin olmalıdır.

    Anaçlar 5 cm den kalın olmamalıdır.
    Kanayan öz suyu akışı devam eden anaç aşılanmamalıdır.
    Aşılama sırasında kalemler ıslak bez içinde tutulmalıdır.