Şeftali gibi ürünlerin çabuk bozulabilir ve hassas olması ihracatında bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ürünlerin ihracatında bazı altyapı eksiklikleri mevcuttur. Bu unsurlar ihracatı olumsuz yönde etkilenmekte ve yeterli seviyede ihracat yapılmasını engellemektedir.

Yurt dışı piyasalarda tüketici tercihleri organik tarım ürünlerine kaymakta olduğundan, organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilgili çalışma yapılmalı üreticilere bu alternatifin önemi anlatılmalıdır. Üreticilerin küçük ve dağınık birimlerde üretim teknolojilerinden yeterince yararlanmaması yanında üreticilerin, fiyat ve satış garantisine sahip olmaları üretimde kalitenin yükselmesini sınırlamaktadır. Bu eksiklik ve yetersizlik etkin bir tarım politikası ile büyük ölçüde azaltılabilir. Ayrıca üretici ve ihracatçının örgütlenmesi, bilgilendirilmesi ve finans desteği ile nakliye sorunları da giderilirse bu sorunları gidermek mümkündür.

 

Şeftali ihracatında ve üretiminde maliyeti düşürücü özel önlemlerin alınması hem ihracata hem de üretime önemli katkılar sağlayabilecektir.

Şeftali ve tüm narenciye yetiştiriciliğinde çeşitliliğin arttırılması ve pazarındaki boşluk dönemlerinin dikkate alınması sektöre olumlu katkı yapacaktır. İyi tarım uygulamaları, organik yetiştiricilik, biyolojik ve entegre mücadele narenciye ve içinde şeftaliyi de içeren bu sektörün ülkesel bir politikası olmalı ve modern teknoloji ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır.