Yaşlı Kiraz ve Elma Fidanlarında Tepe Kesimi

a) Üreticiler tarafından fidan dikimi yapıldıktan sonra 1.50 m. den daha uzun boyda olan fidanların, kışın rüzgardan ve diğer koşullardan etkilenmesini önlemek için ilk aşamada 1.20 m. den kesilerek kış aylarını sağlıklı bir biçimde geçirmesi temin edilmelidir. Ayrıca, dikilen fidanların rüzgardan sallanmasını önlemek için 1,00m -1,50 m. boyundaki bir herek 30–40 cm.lik kısmı toprak altında ve fidana en fazla bir karış uzaklıkta olacak şekilde yere sabitlenmeli, daha sonra fidan sopaya bağlanmalıdır. Eğer fidanın yanına dikilen bu herek çok yakın ve gereğinden daha uzun  yapılırsa , hereğin bulunduğu taraftan fidan dal vermeyecektir.

b) Erken ilkbaharda, don şartları ortadan kalktıktan sonra gözler uyanmadan önce toprak seviyesinden 90 cm. den nihai tepe kesimi gerçekleştirilerek fidanda ilk sürme dönemi hazırlıkları yapılmış olacaktır.


2) Yaşlı Kiraz Fidanlarında Tepe Kesimi


a) 2 yaşlı dallı kiraz fidanları öncelikli olarak sonbahar döneminde dikimi yapılacak şekilde üreticiler için programlar geliştirilmelidir.

b) Dikim yapıldıktan ve don şartları geçtikten sonra yan dallarda en az 1/3’lük uç kesimleri yapılarak bir sonraki sezonda kuvvetli sürgün elde edilmesi sağlanmalıdır. Şayet yan dallar içerisinde sigara kalınlığından daha ince olan dallar var ise bunlar dip kısımdan tırnaklı olarak kesilerek , yeni sezonda kesilen yerlerin alt kısımlarında da bulunan uyur gözlerden taze ve güçlü sürgünler temin edilmelidir.