Bahçe kurulacak arazi uzun süre işlenmemiş ise sürüm öncesi toprak patlatılmalı, ardından derin sürülerek yaz mevsimi sonuna kadar toprağın havalanmasını ve güneşlenmesini sağlamak için beklenmelidir. Eğer daha önce yetiştiricilik yapılan bir alanda dikim yapılacaksa bahçe kurulacak yerin toprağı ilkbahar, yaz aylarında derin bir şekilde sürülmelidir. Sonbaharda arazi üzerindeki kesekleri kırmak, dağıtmak ve araziyi tesviye etmek için tırmık veya diskaro veya kazayağı çekilerek arazi dikime hazır hale getirilmelidir.

Kiraz fidanı dikilmeden önce mutlaka toprak analizleri yardımı ile bahçe kurulacak alanın toprak özellikleri ve içeriği belirlenmeli, yapılacak uygulamalar analiz sonrası ortaya çıkan değerler ışığında gerçekleştirilmelidir. Toprağın hazırlanması sırasında genel olarak yapılabilecek uygulamalar; gerekli olduğu taktirde dikim öncesi dönüme 3-4 ton çiftlik gübresi (2-3 sene yanmış), dönüme 25-50 kg TSP ya da DAP, dönüme 20-40 kg potasyum sülfat uygulanabilir. Uygulama sırasında gübreler, pulluk yardımı ile derin sürüm yapılarak, toprağın 20-25 cm derinliğine ulaştırılmalıdır.