Toprak örneği almak için aşağıda şekilde görünen sonda, burgu veya bel kürek kullanılır.

 

 Toprak örnekleri tarladan, meyve bahçesinden veya seranın bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp şekilde gösterildiği gibi zig-zag bir çizgi üzerinde 15–20 adımda bir alınmalıdır.

 

Tek yıllık tarla bitkileri ve sebze yetiştirilecek alanlardan toprak örneği alınırken zig-zag hattın köşelerindeki her noktadan veya ara noktalardan V şeklinde 30 cm derinliğindeki çukur açılır. Bu çukur açıldıktan sonra V şeklindeki çukurun herhangi bir tarafından bel küreği yardımı ile 30 cm’lik toprak dilimi 8-10 cm kalınlığında küreğin üstünde kalacak şekilde alınır ve bir naylon örtü ya da kova içerisine konur. Bu işlem örnek alınan her noktadaki 0-30 cm ‘lik toprak derinliği için tekrarlanır ve alınan topraklar kendi içerisinde iyice karıştırılarak paçal edildikten sonra bu toplanmış olan miktardan yaklaşık 2kg’lık toprak örneği analiz için ayrılır ve etiketlenir.

 

Meyve bahçelerinden 0-30cm, 30-60 cm ve 60-90 cm olmak üzere üç farklı derinlikten şekilde ve yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde  toprak örneği alınır. Toprak örneği alınması sırasında farklı derinliklerden alınmış olan topraklar kesinlikle birbirleri arasında karıştırılmaz. Her biri kendi içerisinde paçal edildikten sonra ayrı ayrı analiz için gereli olan 2kg’lık örnekler alınır. Bu şekilde 3 farklı derinlikten ve arazinin genelini temsil eden bir örnekleme yapılmış olur.

 

Şayet arazide gözle ayırt edilebilen farklı toprak grupları varsa, bu alanlar ayrı sektörler olarak belirlenir ve yukarıda açıklanan sistemle her bir ayrı sektörden örnekleme birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilir.